main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข่้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

[ ประกาศ ]

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศการขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ ประกาศ ]

สัญญาค้ำพนักงานราชการ ปีงบ 2562 ]

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ ประกาศ ]

[ แก้ไขประกาศประกาศ ]

บัญชีกลุ่มวิชาเอก ]

[ ใบสมัครบสมัคร ]

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ ประกาศ ]

บัญชีกลุ่มวิชาเอก ]

[ ใบสมัครบสมัคร ]

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th