SP Center ห้วยกระเจา2

โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา2 (SP Center ห้วยกระเจา2) อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562


  1. โรงเรียนวัดดอนแสลบ หมู่ 1 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034568166 และ 034568166 Fax 034568166 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
  2. โรงเรียนวัดหนองปลิง หมู่ 10 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 0818548358 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
  3. โรงเรียนวัดเขารักษ์ หมู่ 5 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034571861 และ 034571860 Fax 034571861 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
  4. โรงเรียนบ้านตลุงใต้ หมู่ 6 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
  5. โรงเรียนบ้านพนมนาง เลขที่ 209 หมู่ 2 ถนนดอนแสลบ - ช่องด่าน ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034681227 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
  6. โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง หมู่ 8 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034680236 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]

[ แผนที่ SP Center ]

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/2562

05 IMG 2762

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

08 IMG 7526

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อย

190521 0004

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

05 IMG 7506

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin