SP Center ห้วยกระเจา1


โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา1 (SP Center ห้วยกระเจา1) อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562


 1. โรงเรียนบ้านวังไผ่ หมู่ 2 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 2. โรงเรียนบ้านหนองตายอด หมู 8 หมู่ 7 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 3. โรงเรียนบ้านอ่างหิน หมู่ 8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 4. โรงเรียนบ้านนาใหม่ หมู่ 5 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034506709 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 5. โรงเรียนบ้านเขาศาลา เลขที่ 199 หมู่ 7 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 6. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า เลขที่ 28 หมู่ 11 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034540111 และ 0864145840 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 7. โรงเรียนบ้านทัพพระยา หมู่ 8 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034677025 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 8. โรงเรียนบ้านเขากรวด หมู่ 5 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 9. โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา เลขที่ 261 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง - บ่อพลอย ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 10. โรงเรียนบ้านซ่อง หมู่ 13 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 0 34650033 Fax 034650033 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 11. โรงเรียนบ้านไพรงาม หมู่ 15 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]

[ แผนที่ SP Center ]

pr_kan2
pr
raka
gallery
อวยพรเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม

IMG 1306

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาบุคลากรสำนักงาน

IMG 1259

อ่านเพิ่มเติม...
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

IMG 1200

อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม

IMG 1194

อ่านเพิ่มเติม...
ถวายสัตย์ปฏิญาณ

IMG 1044

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

IMG 1000

อ่านเพิ่มเติม...
จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

IMG 0850

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมจับฉลากตัวแทนประเมิน

IMG 0784

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin