main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

600124 11

 

โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสนามแย้ อ.ท่ามะกา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

  1. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น เลขที่ 2 หมู่ 3 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034566427
  2. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด เลขที่ 138 หมู่ 4 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
  3. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน หมู่ 5 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034695733
  4. โรงเรียนบ้านหนองลาน หมู่ 11 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640326
  5. โรงเรียนบ้านท่ามะกา เลขที่ 56 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640890
  6. โรงเรียนบ้านหนองกรด หมู่ 5 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
  7. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน เลขที่ 48/1 หมู่ 3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034649027 Fax 034649027
  8. โรงเรียนวัดหนองโรง หมู่ 7 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034540268
  9. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง หมู่ 2 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
  10. โรงเรียนวัดสนามแย้ หมู่ 6 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ 034540247 Fax 034691175

 

600124 07

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th