โรงเรียนวัดเบญพาด

watbenyapad 01

โรงเรียนวัดเบญพาด

ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 2 ถนนดอนตาเพชร-ทุ่งคอก ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์ : 034656440

Fax : 034656041


watbenyapad

ผู้บริหาร : นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 081-1986068

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา

anubanhouigrajao 01

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา

ที่อยู่ : เลขที่ 261 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง - บ่อพลอย ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170


anubanhouigrajao

ผู้บริหาร : นางอนงค์ หอมทวนลม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 092-2494194

โรงเรียนบ้านพนมนาง

banpanomnang 01

โรงเรียนบ้านพนมนาง

ที่อยู่ : เลขที่ 209 หมู่ 2 ถนนดอนแสลบ - ช่องด่าน ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ : 034681227


banpanomnang

ผู้บริหาร : นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนาง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 081-2907288

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน

anubanphanomthuan 01

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ : 034656226

Fax :034656226


anubanphanomthuan

ผู้บริหาร : นายพีระพล ปฏิทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 081-4379266

pr_kan2
news
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin