โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

wattakramen 01

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

ที่อยู่ : เลขที่ 321 ถนนท่าเรือพระแท่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130


wattakramen

ผู้บริหาร : นายนคร มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 081-7034612

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

anubanwatlukkae 01

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

ที่อยู่ : 47 หมู่ 7 ถนนแสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120


anubanwatlukkae

ผู้บริหาร : นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้บริหาร : 090-4369429

pr_kan2
news
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin