นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 AR 1


นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

กำกับดูแลงานสำนักงาน

  1. กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]
  2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]
  3. กลุ่มกฎหมายและคดี [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]

กำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center)

  1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา2 (SP Center พนมทวน2) อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
  2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา3 (SP Center ท่ามะกา3) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin