รายชื่อโรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนในสังกัด

รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 1. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ Watkhaosamsibhab
 2. โรงเรียนบ้านหนองหิน Bannonghin
 3. โรงเรียนบ้านเขาช่อง Bankhoachong school
 4. โรงเรียนวัดเขาใหญ่ KHOAYAI
 5. โรงเรียนบ้านชายธูป Banchaitoop
 6. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
 7. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ Anubanwatlukkaeprachachanutit
 8. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น Watdonkhamin
 9. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด Wattoongmagrood
 10. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน BanToongpratoon
 11. โรงเรียนวัดดอนชะเอม Watdonchaem
 12. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา banbung
 13. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง BANNONGTAPANG
 14. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย BANRANGKRATAI SCHOOL
 15. โรงเรียนบ้านหนองตาคง nongtakong
 16. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน wattakramen school
 17. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ sumnakkraw
 18. โรงเรียนบ้านหนองลาน Bannonglan
 19. โรงเรียนบ้านท่ามะกา Bantamaka
 20. โรงเรียนวัดคร้อพนัน Wat Krawpanan school
 21. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น Watkrataiten
 22. โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร' Wattharua School
 23. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล watmaijareanpol
 24. โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง Tapaneang
 25. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ Donsamngam
 26. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) Watnongpantao(Pornprachawitthayakan)
 27. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) kiatwatthanawakin1
 28. โรงเรียนวัดดงสัก Watdongsak
 29. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง Watpratandongrung
 30. โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร Banrairuamwittayakran
 31. โรงเรียนบ้านดอนรัก Bandonrak
 32. โรงเรียนบ้านหนองกรด BAN NONGGROD
 33. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน Wat huaytakien
 34. โรงเรียนวัดหนองโรง NONGRONG
 35. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง sapairang
 36. โรงเรียนวัดสนามแย้ Sanamyae
 37. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า BANDONKWOA
 38. โรงเรียนวัดหนองพลับ WATNONGPLUP
 39. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม Watthakratoom School
 40. โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) WATSANTAW SCHOOL
 41. โรงเรียนวัดหนองลาน watnonglan
 42. โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา Banjanlad
 43. โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 Watdapannimitmittraphabtee142 School
 44. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น Nongmaikaen
 45. โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' Watwaineaw
 46. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ Nongsonpungpadungwit
 47. โรงเรียนประชาวิทยาคาร PRACHAWITTAYACAN
 48. โรงเรียนบ้านแจงงาม banjangngam
 49. โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน dontansian
 50. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น banuloksihmen
 51. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ Donjadee
 52. โรงเรียนวัดบ้านน้อย watbannoi
 53. โรงเรียนวัดสาลวนาราม salawanaram
 54. โรงเรียนบ้านบ่อหว้า baanbowa
 55. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ Bannongpo
 56. โรงเรียนบ้านดอนมะขาม Donmakham
 57. โรงเรียนวัดทุ่งสมอ Watthungsamor
 58. โรงเรียนบ้านดอนสระ BANDONSA
 59. โรงเรียนวัดบ้านทวน watbanthuan
 60. โรงเรียนวัดพังตรุ PANGTRU
 61. โรงเรียนบ้านบ่อระแหง banborahang
 62. โรงเรียนบ้านโป่งกูป banponggoop
 63. โรงเรียนบ้านกระเจา Bangrajao
 64. โรงเรียนวัดเบญพาด Watbenyapad
 65. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน Anubanphanomthuan
 66. โรงเรียนบ้านโคราช Bankorat
 67. โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ Ban Dontauit
 68. โรงเรียนบ้านหนองจอก nongjog
 69. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 BANTALADKHET MITRAPHAP105th SCHOOL
 70. โรงเรียนวัดห้วยสะพาน Huaysapan school
 71. โรงเรียนวัดนาพระยา NAPRAYA
 72. โรงเรียนบ้านรางยอม rangyom
 73. โรงเรียนบ้านห้วยด้วน BANHUAYDUAN
 74. โรงเรียนบ้านวังรัก Banwangrak
 75. โรงเรียนบ้านหลุมหิน Ban Loomhin
 76. โรงเรียนบ้านหนองขุย Bannongkhuey
 77. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก Bansraloompook School
 78. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
 79. โรงเรียนวัดดอนแสลบ Watdonsalab
 80. โรงเรียนวัดหนองปลิง nongpling
 81. โรงเรียนวัดเขารักษ์ Khaorak School
 82. โรงเรียนบ้านตลุงใต้ Talung
 83. โรงเรียนบ้านพนมนาง Banpanomnang
 84. โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง Bannongnanglueng
 85. โรงเรียนบ้านวังไผ่ Banwangpai
 86. โรงเรียนบ้านหนองตายอด bannongtayod
 87. โรงเรียนบ้านอ่างหิน BanAnghin
 88. โรงเรียนบ้านนาใหม่ bannamai
 89. โรงเรียนบ้านไผ่สี BANPAISEE
 90. โรงเรียนบ้านห้วยยาง huayyang
 91. โรงเรียนบ้านสระจันทอง Bansajantong
 92. โรงเรียนวัดสระลงเรือ Bansralongrua
 93. โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข norngjaroensook
 94. โรงเรียนเมตตาจิตต Mettajit
 95. โรงเรียนบ้านห้วยลึก Banhuayluek
 96. โรงเรียนบ้านเขาศาลา bankhoasala
 97. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า BANTUNGMANGGARA
 98. โรงเรียนบ้านทัพพระยา tappraya
 99. โรงเรียนบ้านเขากรวด Bankhoagruad
 100. โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา Anuban Houigrajao
 101. โรงเรียนบ้านซ่อง BANZONG
 102. โรงเรียนบ้านไพรงาม praingam
pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin