adul
main menu

สถิติใหม่

information
member

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0213/4916 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจ้งให้สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณตามแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ตอบแบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ และให้รวบรวมจัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อประมวลผลในภาพรวมของกระทรวง 

[ หนังสือราชการ ]

[ งบประมาณที่ได้รับ งปม.57-59 ]

[ แบบสอบถาม ]

pr

tepe

service
raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
มีนาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
standard
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th