main menu
group

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

610510 03

ขอเชิญประชุมทางไกลชี้แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ทาง obec tv ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=youS6U1ivhs

610510 01

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้การอบรม NEW DLTV (เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561) หากท่านไม่ผ่านสามารถทำใหม่ได้ครับ http://203.159.250.66/newdltv

610504 05

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ชี้แจงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ที่
https://www.youtube.com/playlist…

วีดิทัศน์การชี้แจงตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ที่มาของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร [ คลิกชม ]
ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร [ คลิกชม ]
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการจัดรายวิชา [ คลิกชม ]
ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับผู้เรียนทั่วไป [ คลิกชม ]
ตอนที่ 5 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับผู้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ [ คลิกชม ]

610504 09

"ขออภัยในความผิดพลาด"
เนื่องจากได้ขึ้นข่าว เรื่อง คำสั่ง สพฐ. เกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งยังมีส่วนที่เกียวข้องหลายส่วน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจึงขอลบออกจากระบบ ซึ่งทางศึกษานิเทศก์จะได้อธิบายเกี่ยวกับคำสั่งนี้ต่อไป ท่านสามารถติดตามอย่างเป็นทางการได้ในระบบ My Office Kan2

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครู ในคูปองพัฒนาครู

[ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ]

[ บทบาทของคุณครู ]

pr_kan2
pr
gallery
ชนะเลิศขบวนพาเหรด งานกีฬา 5 เขต (ชุด11)

109 IMG 5844

อ่านเพิ่มเติม...
ชนะเลิศขบวนพาเหรด งานกีฬา 5 เขต (ชุด10)

014 IMG 5745

อ่านเพิ่มเติม...
มอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน งานกีฬา 5 เขต (ชุด9)

19 IMG 1794

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมภาคกลางคืน งานกีฬา 5 เขต (ชุด8)

27 IMG 1673

อ่านเพิ่มเติม...
การแสดงโชว์ภาคกลางคืน งานกีฬา 5 เขต (ชุด7)

16 IMG 1693

อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกองเชียร์ งานกีฬา 5 เขต (ชุด6)

020 IMG 1348

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th