โรงเรียนใน อ.ห้วยกระเจา

ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตามนโยบาย สพฐ.

ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตามนโยบาย สพฐ. 

  1. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  2. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  3. โรงเรียนบ้านท่ามะกา
  4. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  5. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  6. โรงเรียนวัดเบญพาด
  7. โรงเรียนบ้านดอนสระ
  8. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
  9. โรงเรียนบ้านพนมนาง
  10. โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin