โรงเรียนใน อ.ห้วยกระเจา

ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตามนโยบาย สพฐ.

ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตามนโยบาย สพฐ. 

  1. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  2. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  3. โรงเรียนบ้านท่ามะกา
  4. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  5. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  6. โรงเรียนวัดเบญพาด
  7. โรงเรียนบ้านดอนสระ
  8. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
  9. โรงเรียนบ้านพนมนาง
  10. โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/2562

05 IMG 2762

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

08 IMG 7526

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อย

190521 0004

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

05 IMG 7506

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin