ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

ad 1

ประวัติ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

  • ชื่อ อาดุลย์ พรมแสง
  • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
  • สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อวันที่ 
  • เกิดเมื่อ 

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new