good
main menu
information
member

ผู้บริหาร ร.ร. อ.พนมทวน

ผู้บริหารสถานศึกษา อ.พนมทวน

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.พนมทวน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559

 1. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
  นายอัมพร ทองอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1708882
 2. โรงเรียนวัดบ้านน้อย
  นายพนมรักษ์ อาจปักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9109069
 3. โรงเรียนวัดสาลวนาราม

  นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวนาราม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2907288

 4. โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
  นายผจญ เสนเข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหว้า
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8197979
 5. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
  นางสาวอัจฉรี ่จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2963721
 6. โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
  นายไพวิทย์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9415027
 7. โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
  นายนิพร เห็นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9815292
 8. โรงเรียนบ้านดอนสระ

  ว่าที่ร.ท.บุรินทร์ จงถวิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4343544

 9. โรงเรียนวัดบ้านทวน
  นายธวัชชัย จึงประวัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-2569988
 10. โรงเรียนวัดพังตรุ
  นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-0001935
 11. โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
  นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5131377
 12. โรงเรียนบ้านโป่งกูป
  นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกูป
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-2993107
 13. โรงเรียนบ้านกระเจา
  นายฐวรรษ รักกาญจนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-0303937
 14. โรงเรียนวัดเบญพาด
  นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1986068
 15. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
  นายพีระพล ปฏิทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4379266
 16. โรงเรียนบ้านโคราช

  นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8584537

 17. โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
  นายกมล กลีบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9421163
 18. โรงเรียนบ้านหนองจอก
  นายอติชาติ ชินพัณณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7368623
 19. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
  นายธรรมะ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9158482
 20. โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
  นายบุญทรง สัปปุริสสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยสะพาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801702
 21. โรงเรียนวัดนาพระยา
  นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพระยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-4634451
 22. โรงเรียนบ้านรางยอม
  นายไพโรงจน์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางยอม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0263553
 23. โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
  นางเกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-7156372
 24. โรงเรียนบ้านวังรัก
  (ว่าง)
 25. โรงเรียนบ้านหลุมหิน
  นายสนาม สีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8367674
 26. โรงเรียนบ้านหนองขุย
  นายอนุสรณ์ สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1715448
 27. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
  นายพร้อมพล บุตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7756445
 28. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
  นายขวัญชัย จรัสตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9420325
pr

tepe

service

รายงานงบทดลอง

raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
ตุลาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
standard
webmaster
phone
admin

สำนัักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208

โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242

โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127

Copyright © 2017. www.kan2.go.th