main menu
group

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.พนมทวน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

 1. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
  (ว่าง)
 2. โรงเรียนวัดบ้านน้อย
  นายพนมรักษ์ อาจปักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9109069
 3. โรงเรียนวัดสาลวนาราม

  นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวนาราม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2907288

 4. โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
  นายผจญ เสนเข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหว้า
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8197979
 5. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
  นางสาวอัจฉรี ่จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2963721
 6. โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
  นายไพวิทย์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9415027
 7. โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
  นายนิพร เห็นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9815292
 8. โรงเรียนบ้านดอนสระ

  ว่าที่ร.ท.บุรินทร์ จงถวิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4343544

 9. โรงเรียนวัดบ้านทวน
  นายธวัชชัย จึงประวัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-2569988
 10. โรงเรียนวัดพังตรุ
  นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-0001935
 11. โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
  นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5131377
 12. โรงเรียนบ้านโป่งกูป
  นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกูป
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-2993107
 13. โรงเรียนบ้านกระเจา
  นายฐวรรษ รักกาญจนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-0303937
 14. โรงเรียนวัดเบญพาด
  นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1986068
 15. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
  นายพีระพล ปฏิทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4379266
 16. โรงเรียนบ้านโคราช

  นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8584537

 17. โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
  (ว่าง)
 18. โรงเรียนบ้านหนองจอก
  นายอติชาติ ชินพัณณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7368623
 19. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
  นายธรรมะ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9158482
 20. โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
  นายบุญทรง สัปปุริสสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยสะพาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801702
 21. โรงเรียนวัดนาพระยา
  นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพระยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-4634451
 22. โรงเรียนบ้านรางยอม
  (ว่าง)
 23. โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
  นางเกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-7156372
 24. โรงเรียนบ้านวังรัก
  (ว่าง)
 25. โรงเรียนบ้านหลุมหิน
  นายสนาม สีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8367674
 26. โรงเรียนบ้านหนองขุย
  นายอนุสรณ์ สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1715448
 27. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
  (ว่าง)
 28. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
  (ว่าง)
pr_kan2
pr
gallery
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ซึ่งออกอากาศครั้งที่ 19/2561

01 IMG 4245

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมตตาจิตต

15 IMG 2355

อ่านเพิ่มเติม...
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านห้วยยาง

47 IMG 2327

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสันทนาการยามเช้า จังหวัดกาญจนบุรี

06 133319

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online

02 IMG 2243

อ่านเพิ่มเติม...
ชนะเลิศแข่งขันกองเชียร์ งานกีฬา 5 เขต (ชุด15)

01 IMG 6102

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th