main menu
group

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

 600124 22

กลุ่มต่างๆใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2


  1. กลุ่มอำนวยการ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  4. กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

pr_kan2
pr
gallery
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วิเคราะห์ผลการประเมิน NT ป.3

003 IMG 3064

อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามช่วยเหลือ New DLTV เขาตะพั้น

02 IMG 4332

อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามช่วยเหลือ New DLTV หนองหิน

39 S 4120593

อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามช่วยเหลือ New DLTV หนองพันท้าว

9 IMG 4292

อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามช่วยเหลือ New DLTV ดอนสามง่าม

21 S 16203786

อ่านเพิ่มเติม...
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(3)

279 IMG 2863

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th