ผู้บริหาร ร.ร. อ.ห้วยกระเจา

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 600124 02


นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

กำกับดูแลงานสำนักงาน

  1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]
  2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]

กำกับดูแลกลุ่มโรงเรียน

  1. กลุ่มโรงเรียนดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจรา จ.กาญจนบุรี [ดูรายชื่อโรงเรียน ]
  2. กลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี [ดูรายชื่อโรงเรียน ]
  3. กลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา-วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี [ดูรายชื่อโรงเรียน ]

600124 01

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin