ผู้บริหาร ร.ร. อ.ห้วยกระเจา

นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 600124 03


นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

กำกับดูแลงานสำนักงาน

  1. (อยู่ระหว่างรอแต่งตั้งเป็น ผอ.สพป.)

กำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center)

  1. (อยู่ระหว่างรอแต่งตั้งเป็น ผอ.สพป.)

600124 01

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin