good
main menu
information
member

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษา 10 โรง (อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ วัดสำนัดคร้อ บ้านท่ามะกา วัดคร้อพนัน วัดหวายเหนียว บ้านบ่อระแหง อนุบาลพนมทวน บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 วัดดอนแสลบ และวัดเขารักษ์) ให้ผู้บริหาร ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ เข้าอบรมในระบบ online จากเว็บไซด์ของ สสวท. http://teacherpd.ipst.ac.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

pr

tepe

apichai
service
raka
obec_new
pracharathkan2
มีนาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
standard
hotnews
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th