ศูนย์ ITEC

ทีมงาน admin ของ www.kan2.go.th

iteckan2 01

ทีมงาน admin ของ www.kan2.go.th

  1. นายอุดม  สืบบุก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
  2. นายเจษฎา ตันธนะ หัวหน้ากลุ่มงานระบบ
pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin