good
main menu
information
member

ศูนย์ ITEC

ทีมงาน admin ของ www.kan2.go.th

iteckan2 01

ทีมงาน admin ของ www.kan2.go.th

  1. นายอุดม  สืบบุก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
  2. นายเจษฎา ตันธนะ หัวหน้ากลุ่มงานระบบ
  3. นายจามร วรรณากาญจน์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
pr

tepe

service
raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
มิถุนายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
standard
webmaster
phone
admin

สำนัักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208

โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242

โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127

Copyright © 2017. www.kan2.go.th