ติดตามชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติในวันที่ 26 และ 27 ธันวาคม 2559 ณโรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาคกรุงเทพสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานนี OBEC TV  โดยสามารถเข้า youtube.com search obectv  หรือ https://youtu.be/lmKvt6p4j1c เวลา 9.00 น. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์