main menu
group

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
(private education)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
- งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
- งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
- งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
- งานดำเนินการเกี่ยวกับสถาบัน / ศูนย์การศึกษาอิสลาม
- งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
- งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
- งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

Download : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (private education).pdf

pr_kan2
pr
gallery
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ซึ่งออกอากาศครั้งที่ 19/2561

01 IMG 4245

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมตตาจิตต

15 IMG 2355

อ่านเพิ่มเติม...
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านห้วยยาง

47 IMG 2327

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสันทนาการยามเช้า จังหวัดกาญจนบุรี

06 133319

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online

02 IMG 2243

อ่านเพิ่มเติม...
ชนะเลิศแข่งขันกองเชียร์ งานกีฬา 5 เขต (ชุด15)

01 IMG 6102

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th