main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับการคัดเลือกโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทำการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ ประกาศ ]

ใบสมัคร }

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ ประกาศระกาศ ]

องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ }

ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ ประกาศยกเลิกรับโอน ขรก.อื่น (รอบ 2) ]

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภา อำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

[ รับสมัครศึกษาธิการจังหวัด ]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ ประกาศรับโอน ขรก.อื่น (รอบ 2) ]

[ วิสัยทัศน์ ]

[ ผลงานที่เป็นผลดำเนินงานที่ผ่านมา ]

[ แนวคิดและวิธีการ เพื่อพัฒนางาน ]

[ แบบคำขอตาม ว.29 ]

[ องค์ประกอบการประเมิน ]

[ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว8ปี56 ]

pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th