ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับศึกษาธิการภาค 4 ประจำปี 2559
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับศึกษาธิการภาค 4 ประจำปี 2559 จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนวัดห้วยสะพาน โดยมีรายการแข่งขัน ดังนี้
1) การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นป.1-3, ป.4-6, ม.1-3, ม.4-6
2) การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นป.4-6, ม.1-3, ม.4-6
3) การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นป.4-6, ม.1-3, ม.4-6
บัดนี้ การจัดการแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลการแข่งขันดังไฟล์แนบ
ทั้งนี้ การแข่งขันทุกรายการจบสิ้นที่ระดับศึกษาธิการภาค ไม่มีการแข่งขันระดับประเทศ
สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันในระดับศึกษาธิการภาค ในประเภท Impromptu Speech จำนวน 18 คน (ในระดับชั้น ม.1-ม.3) ซึ่งเป็นตัวแทนศึกษาธิการภาค รวมทั้งครูผู้ฝึกสอนจะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ (The learning Curve) ณ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบ็งค็อก ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (20 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2559)

[ กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ]

[ กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ]

[ กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ]

[ กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ]

[ กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน (Story  Telling)  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ]

[ กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน (Story  Telling)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ]

[ กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน (Story  Telling)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ]

[ กิจกรรมการแข่งขัน Multi skills  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ]

[ กิจกรรมการแข่งขัน Multi skills  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ]

[ กิจกรรมการแข่งขัน Multi skills  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ]