main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ของนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2559

ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 1. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (16 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 2. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (16 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 3. โรงเรียนบ้านสระจันทอง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (17 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 4. โรงเรียนบ้านเมตตาจิตต อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (17 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 5. โรงเรียนบ้านห้วยยาง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (17 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 6. โรงเรียนบ้านเขากรวด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 7. โรงเรียนบ้านไพรงาม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 8. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 9. โรงเรียนบ้านเขาศาลา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (18 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 10. โรงเรียนวัดหวายเหนี่ยว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 11. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 12. โรงเรียนวัดแสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 13. โรงเรียนวัดดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 14. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (23 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 15. กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (25 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 16. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (26 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว
 17. โรงเรียนบ้านดอนรัก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (26 พฤษภาคม 2559) คลิกชมจดหมายข่าว 
pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th