รับนโยบาย เลขาธิการ กพฐ.

IMG 9418

"รับนโยบาย เลขาธิการ กพฐ."
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้ารับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโอกาสที่นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (ประธานกรรมการ cluster 3) กล่าวรายงานและชี้แจงกรอบแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 3 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) รวม 11 เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 565 คน ณ โรงแรมเลิศธานี ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

IMG 9340

 IMG 9370

IMG 9346

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ