พี่เลี้ยงผู้บริหารใหม่ ที่บ้านพนมนาง

81209

"พี่เลี้ยงผู้บริหารใหม่ ที่บ้านพนมนาง"
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธาน ได้ให้คำแนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านพนมนาง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีนางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนาง และคณะให้การต้อนรับ

81210

 81211

81212

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ