ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองพลับ

IMG 9685

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองพลับ"
เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตลอดถึงการดำเนินงานด้านต่างๆตามนโยบายที่ได้มอบให้ไว้กับผู้บริหารโรงเรียน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนพร้อมเข้าร่วมประชุมกับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 4 ซึ่งมีนายอำนาจ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อวางแผนในการส่งประกวดตามนโยบาย 12 ข้อ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดหนองพลับ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลับ และคณะครูให้การต้อนรับ

IMG 9664

 IMG 9670

IMG 9690

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ