ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนสามง่ามผิว

IMG 9712

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนสามง่ามผิว"
เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตลอดถึงการดำเนินงานด้านต่างๆตามนโยบายที่ได้มอบให้ไว้กับผู้บริหารโรงเรียน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลและและการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกันนี้มีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้มาร่วมจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในช่วงบ่ายให้กับนักเรียนทุกคนด้วย ณ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนางสาวราตรี ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ และคณะครูให้การต้อนรับ

IMG 9703

 IMG 9725

IMG 9730

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ