พี่เลี้ยงผู้บริหารใหม่ ที่บ้านห้วยยาง

o08fde8098384d48940bd070715bb10ac 17490446 190704 0035

"พี่เลี้ยงผู้บริหารใหม่ ที่บ้านห้วยยาง"
เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธาน ได้ให้คำแนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีนางประทุม บุญมาเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง และคณะให้การต้อนรับ

82489

 82494

82485

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ