บัญชีตำแหน่งว่างรับย้ายครูสายผู้สอน ประจำปี 2563 พร้อมปฏิทินรับย้าย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บัญชีตำแหน่งว่างรับย้ายครูสายผู้สอน ประจำปี 2563 พร้อมปฏิทินรับย้าย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

[ รายชื่อตำแหน่งว่าง ]

[ ปฏิทินดำเนินการย้าย ]

[ รายละเอียดตัวชี้วัด ]