แบบทดสอบออนไลน์ "มาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่"

“มาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่”
แบบทดสอบออนไลน์ โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ มาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ เพื่อ พัฒนาระบบการเรียนรู้ช่วง Work from home ลองมาทำกันดู ทำผ่านได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ดังภาพ โควต้า
ได้วันละ 1500 ฉบับ หากเกินระบบจะ off ต้องทำในวันถัดไป เชิญทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/xqCHb6f1LcMRhrJK8

อ่านคู่มือการเรียนรู้  ได้ที่ http://www.kan2.go.th/images/6300/6304/IQA1-1.pdf

630417 1