แบบทดสอบออนไลน์ นโยบายของ สพฐ. (ฉบับที่ 2 รอบที่ 2 รอบสุดท้าย)

“แบบทดสอบออนไลน์ นโยบายของ สพฐ.”(ฉบับที่ 2 รอบที่ 2 รอบสุดท้าย)
แบบทดสอบออนไลน์ โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ นโยบายของสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เพื่อ พัฒนาระบบการเรียนรู้ช่วง Work from home ลองมาทำกันดู ทำผ่านได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ดังภาพ โควต้า
ได้วันละ 1500 ฉบับ หากเกินระบบจะ off  เชิญทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/n3pGKRLEJfurVbtq8

อ่านคู่มือการเรียนรู้  ได้ที่ http://gg.gg/i2bfu

นโยบาย 1