แบบทดสอบเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

“เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา”
แบบทดสอบออนไลน์ โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ พัฒนาระบบการเรียนรู้ช่วง Work from home ลองมาทำกันดู ทำผ่านได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ดังภาพ โควต้า
ได้วันละ 1500 ฉบับ หากเกินระบบจะ off ต้องทำในวันถัดไป เชิญทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/UKeXuzVtML64zoUN9

อ่านคู่มือการเรียนรู้  ได้ที่ http://www.kan2.go.th/images/6300/6304/630421_01

pr 023