เรียนรู้อยู่บ้าน สือสารถึงโรงเรียน

"เรียนรู้อยู่บ้าน สือสารถึงโรงเรียน"
"Home Learning To School"
ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอเชิญชวน ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตฯจะประสานการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ "เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้ มีคุณครูเป็นสื่อกลาง" โดยใช้เทคโนโลยีการสือสาร ระหว่างเขตพื้นที่ โรงเรียน และบ้านของนักเรียน พร้อมสะสมแต้ม เพื่อมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูที่จัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เรียนในช่วงเวลาดังกล่าว ตามระบบของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ....ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้....
pr 025