การสรรหากรรมการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

“การสรรหากรรมการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546”
แบบทดสอบออนไลน์ โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ การสรรหากรรมการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เพื่อ พัฒนาระบบการเรียนรู้ช่วง Work from home ลองมาทำกันดู ทำผ่านได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ดังภาพ โควต้า
ได้วันละ 1500 ฉบับ หากเกินระบบจะ off  เชิญทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/jisEzk9k8aJdgXrGA

อ่านคู่มือการเรียนรู้  ได้ที่ https://online.anyflip.com/iybpn/uova/mobile/index.html

pr 031