ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563


 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

(อ่านรายละเอียด )