main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif
RSS

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (ITA) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

01-610423_2_01
01-610423_2_01
Detail Download
02-610423_2_02
02-610423_2_02
Detail Download
03-610423_2_03
03-610423_2_03
Detail Download
04-610423_2_04
04-610423_2_04
Detail Download
05-610423_2_05
05-610423_2_05
Detail Download
06-610423_2_06
06-610423_2_06
Detail Download
07-610423_2_07
07-610423_2_07
Detail Download
08-610423_2_08
08-610423_2_08
Detail Download
09-610423_2_09
09-610423_2_09
Detail Download
10-610423_2_10
10-610423_2_10
Detail Download
11-610423_2_11
11-610423_2_11
Detail Download
12-610423_2_12
12-610423_2_12
Detail Download
13-610423_2_13
13-610423_2_13
Detail Download
14-610423_2_14
14-610423_2_14
Detail Download
15-610423_2_15
15-610423_2_15
Detail Download
16-610423_2_16
16-610423_2_16
Detail Download
17-610423_2_17
17-610423_2_17
Detail Download
18-610423_2_18
18-610423_2_18
Detail Download
19-610423_2_19
19-610423_2_19
Detail Download
20-610423_2_20
20-610423_2_20
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th