ร.ร.บ้าน ไผสี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย

590204 01

ร.ร.บ้าน ไผสี  อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย

อ่านรายละเอียดประกาศ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new