สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กำหนดจัดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กำหนดจัดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และอบรมขยายผลให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

รายชื่อโรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new