adul
main menu

สถิติใหม่

information
member
RSS

การประชุมปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในช่วงเวลากลางวันภาคเช้าของวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 มีกิจกรรมแนะนำสมาชิกใหม่ของทีม ICT KAN2 และมีการวิพากษ์ ผลงานที่ผู้เข้าการอบรมได้จัดทำและส่งผลงานรายบุลคลก่อนเข้ารับการอบรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนะนำโปรแกรมที่จะใช้ทำผลงานใตภาคค่ำของคืนที่สอง ในการจัดอบรมช่วงของวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 ณ บ้านหมอรีสอร์ท จ.สุโขทัย

01-590618 8
01-590618 8
Detail Download
02-590618 9
02-590618 9
Detail Download
03-590618 10
03-590618 10
Detail Download
04-590618 11
04-590618 11
Detail Download
05-590618 12
05-590618 12
Detail Download
06-590618 13
06-590618 13
Detail Download
07-590618 14
07-590618 14
Detail Download
08-590618 15
08-590618 15
Detail Download
09-590618 16
09-590618 16
Detail Download
10-590618 17
10-590618 17
Detail Download
11-590618 18
11-590618 18
Detail Download
12-590618 19
12-590618 19
Detail Download
13-590618 20
13-590618 20
Detail Download
14-590618 21
14-590618 21
Detail Download
15-590618 22
15-590618 22
Detail Download
16-590618 23
16-590618 23
Detail Download
17-590618 24
17-590618 24
Detail Download
18-590618 25
18-590618 25
Detail Download
19-590618 26
19-590618 26
Detail Download
20-590618 27
20-590618 27
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr

tepe

service
raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
กุมภาพันธ์ 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
standard
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th