แผนผังการเข้าอบรมและจัดนิทรรศการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 และงาน KAN2 AWARDS 2016 ในวันที่ 1 เมษายน

แผนผังการเข้าอบรมและจัดนิทรรศการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 และงาน KAN2 AWARDS 2016 ในวันที่ 1 เมษายน ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์(เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ดูแผนผัง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ]

ดูแผนผัง "KAN2 AWARDS 2016" ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new