สพฐ.จัดสรรคอมพิวเตอร์(ทดแทน) พร้อมให้เข้าไปบันทึกข้อมูลการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ สำหรับกิจกรรมจัดหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ทดแทน)  จึงขอโรงเรียนที่มีรายชื่อจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ทำการบันทึกข้อมูลการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ทดแทนให้กับโรงเรียน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ได้ที่http://www.obecict.bopp.go.th/sits/login.do

581020 09

[ อ่านรายละเอียดหนังสือแจ้งจาก สพฐ. ]

[ เกณฑ์การจัดสรรคอมพิวเตอร์ ]

[ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ]

[ คำแนะนำการเข้าบันทึกข้อมูล ]

[ รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 1 ]

[ รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 2 ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new