ม.เชียงใหม่ จะจัดโครงการพัฒนาศัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการเรื่องพลังงาน ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการพัฒนาศัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการเรื่องพลังงาน ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยในรุ่นที่ 7 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมกนกกาญจน์เพลส จ.กาญจนบุรี ท่านที่สนใจดูรายละเอียดที่ได้จากหนังสือในระบบ My Kan2 ที่ ศธ.04018/996 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

หนังสือจาก ม.เชียงใหม่ ]

[ ตารางการอบรม ]

[ ตารางจัดอบรม ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new