โครงการจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

โครงการจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ประเภทผ้าที่จัดประกวด ดังนี้

  1. ผ้าจก
  2. ผ้ามัดหมี่ (ลวดลายของชาติพันธุ์ลาวครั่ง)
  3. ชุดทำงาน (ชุดสุภาพบุรุษ – สตรี)

ทั้งนี้ การประกวดตัดสินเงินรางวัลจะจัดตามกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทอผ้าจก จำนวน ๔ กลุ่มชาติพันธุ์และจังหวัดที่ยังคงมีการทอผ้าจกกันอยู่ ได้แก่

  1. ไท-ยวน จังหวัดราชบุรี น่าน อุตรดิตถ์ แพร่ สระบุรี
  2. ลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท
  3. ไทพวน จังหวัดสุโขทัย
  4. ไทลื้อ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน

 

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จาก http://www.uthaicc.ac.th/

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new