สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูฉวีวรรณ พันธ์พานิช ครู รร.บ้านจันทร์ลาดวิทยา อ.ท่ามะกา ที่บิดาเสียชีวิต

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูฉวีวรรณ   พันธ์พานิช  ครู รร.บ้านจันทร์ลาดวิทยา อ.ท่ามะกา ที่บิดาเสียชีวิต

ด้วย นายจันทร์   ถิ่นใหญ่ อายุ 84 ปึ บิดาของคุณครูฉวีวรรณ   พันธ์พานิช  ครูโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา  ตำบลหนองลาน  อำเภอท่ามะกา เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลาประมาณ 20.00 น. ณ วัดจำปา  ต.บ้านโข้ง  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  และกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ 2  กรกฎาคม  2559 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดจำปา  ต.บ้านโข้ง  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
funeral

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new