เชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ download คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน (ปรับปรุงใหม่)

เชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ download คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน (ปรับปรุงใหม่) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 ได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/460

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new