โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างส้วม

โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างส้วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ รายละเอียดประกาศ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new