โรงเรียนบ้านหลุมหิน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ และซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาบ้านพักครู แบบกรมสามัญ

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ และซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาบ้านพักครู แบบกรมสามัญ หลังที่ ๒ หลังที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ รายละเอียดประกาศ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new