กลุ่มบริหารงานการเงิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งการโอนเงินเข้าระบบบัญชี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มบริหารงานการเงิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งการโอนเงินเข้าระบบบัญชี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ตามรายการดังนี้
1. ค่าจ้างแม่บ้าน , ยามและพิมพ์ดีด (ตุลาคม 2559)
2. ค่าจ้างพนักงานธุรการโรงเรียน (ตุลาคม 2559)
3. ค่าจ้างนักการภารโรง (ตุลาคม 2559)
4. ค่าจ้างครูวิกฤต / สาขาครูขาดแคลนฯ (ตุลาคม 2559)

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new