โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ประกาศ ประกวดราคาจ้างแบบอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ประกาศ ประกวดราคาจ้างแบบอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ รายละเอียดประกาศ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new