main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif
RSS

"ประชุมทีมบริหาร"
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทีมบริหารของสำนักงานซึ่งมี รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่มต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจนการเตรียมการในภารกิจและกิจกรรมด้านๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ ชั้น 2 อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

01-IMG_3870
01-IMG_3870
Detail Download
02-IMG_3871
02-IMG_3871
Detail Download
03-IMG_3872
03-IMG_3872
Detail Download
04-IMG_3873
04-IMG_3873
Detail Download
05-IMG_3874
05-IMG_3874
Detail Download
06-IMG_3875
06-IMG_3875
Detail Download
07-IMG_3876
07-IMG_3876
Detail Download
08-IMG_3877
08-IMG_3877
Detail Download
09-IMG_3878
09-IMG_3878
Detail Download
10-IMG_3879
10-IMG_3879
Detail Download
11-IMG_3880
11-IMG_3880
Detail Download
12-IMG_3881
12-IMG_3881
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th